Archives

2002-2003

 

Clic anseo chun cuairt a dhéanamh ar Oileán Cliara leis an bhfoireann fichille

Dea-scéal arís ón bhfoireann a ghlac páirt i dtráth na gCeisteanna Cadbury's le déanaí. Tháinig said sa dara áit, agus beidh siad ag dul ar aghaidh go dtí Baile Átha Cliath i Mí Meithimh.

Chas Ranganna 3 agus 4 lenár gcairde ó Ghaelscoil an tSléibhe Dhuibh ó Bhéal Feirste.
Clic ar an bpictiúr chun níos mó eolais a fháil ar an Dissolving Boundaries Project, agus chun níos mó pictiúirí ón turas scoile a fheiceáil


Lá 'le Pádraig

 

Clic anseo chun féachaint ar eachtraí Seachtain na Gaeilge a bhí ar siúl idir 10ú-14ú Mhí Márta

 

Bhí lá deas againn ar an 3ú lá Márta ag ardú an bhrataigh ghlais. Clic anseo chun pictiúirí a fheiceáil.

 

Comhghairdeas don fhoireann atá ag dul ar aghaidh go dtí Baile Átha Cliath, ag tógáil páirte sa Tráth na gCeist Credit Union.


Bhronn an tAire Noel Dempsey an Bratach Glas ar Scoil Raifteirí ar an 12ú Feabhra.

Pupil Webpages! Click here to see the first two.

 

Comhghairdeas Róisín Nic Raois! Your picture has won the Under-7 section of the Credit Union Poster Competition at National Level. Chun an pictiúr agus na pictiúirí eile a fheiceáil, clic anseo.

We are now in contact with a new school in Livorno, Italy.
Clic anseo chun eolas a fháil faoin teagmháil


An Nollaig!

The Two Towers. Once again, the Parents' Committee is making a huge effort at raising funds for Scoil Raifteirí, and providing us with a very enjoyable night at the same time.
Thángamar go dtí Lord of the Rings 2 ar an gCéadaoin, Mí na Nollag 18. We had a great night!

Comhghairdeachas Scoil Raifteirí
We have passed our assessment and we will be receiving the Green Flag Environmental Award in January!
Buíochas do ghach duine sa scoil.
Click on the picture to learn more about the Green Flag


Tá tionscnamh ar siúl idir Scoil Raifteirí agus Gaelscoil an tSléibhe Duibh i mBéal Feirste. Clic anseo chun fáil amach faoi!

 

Ceolchoirm na Nollag. Bhain gach duine taitneamh as an lá.
Clic ar an bpictiúr chun pictiúirí a fheiceáil.

 

Bhí na páistí ó Rang 6 páirteach sa mhórshiúl Roola Boola i rith na Samhna. Clic anseo chun pictiúirí a fheiceáil.


Green Flag Day of Action. Click here to learn about the environmental projects on October 1. Beidh an Bratach Glas sin againn!

Comhghairdeas Saileog! Saileog Ní Mhócháin came first in Mayo in the Under-10s Cross Country Championship in Belleek, Ballina on Friday Oct. 4. Rith Conchubhair Ó Dubhghlas agus Fionnuala Ní Chuinn go h-an mhaith sa chomórtas os cionn 10.


An chéad lá ar ais

Fáilte speisialta chuig na páistí nua atá ag freastal ar an scoil don chéad uair. A special welcome is due to the new infants and their parents.


Clic anseo chun na páisti nua a fheiceáil

Fáilte mhór chuig Múinteoir Máire Nic Lochlainn. Tá sí ag múineadh Rang 4 an bhliain seo. Rath Dé ar an obair!

Beidh dhá sheomra réamhdhéanta á lonnú in aice le oifig rúnaí na scoile. Beidh said ar fáil do Rang 3 agus Rang 4. Take care while construction is in progress.
Tá cead pleanála faighte le oifig a thógáil do rúnaí na scoile. This permanent Secretary's Office will be constructed at the front of the school. Bíodh gach duine ar aire i rith an tógála. Tosnóidh an obair i Mí Deireadh Fómhair.


Save paper! Would you like to receive school notes via e-mail? Send us your e-mail address, and you will be able to receive the information before your child gets home in the afternoon!


Billí/Bills
Snámh: Páiste Amháin - €26, Dhá Pháiste - €38, Trí Pháiste - €50
This covers eight lessons and bus transport.
Teas/Heating Money: €26 per family per year.

Peil agus iománaíocht : Football training for Third and Fourth take place after school on Tuesdays (till 3.30). Fifth and Sixth play on Wednesdays. Bíonn iománaíocht i rith am scoile do ranganna 3-6 ar an Máirt.

damhsa ar siúl i rith am scoile faoi stiúir Bernadine and Louise Cresham. It is a valuable service and we appreciate their hard work. As we are an Irish school, we insist that all children participate. Cosnaíonn sé €1.50 an ceacht.
Ceol traidisiúnta le Noel Kilkenny: Dé Céadaoin idir 1.00 agus 2.00 pm. €2.50 an leath uair.
Déanann Antoinette Loftus ceachtanna piano ar an Déardaoin agus ar an Aoine i rith am scoile do páistí ó Rang 2-6.

 

Back to Top

2001-2002

2003-2004