Archives

2001-2002

 

Clic anseo chun pictiúir a fheiceáil ó na turais scoile.

 

 

 

Bhain gach éinne taitneamh agus tairbhe as an gCóineartú ar an Aoine, 17ú Bealtaine.
Míle buíochas do mhúinteoirí Cristín agus Niamh, agus don chór faoi stiúir Chonaill.

 

 

Tar anseo chun pictiúirí ón oíche iontach ag na rásaí a bhí againn a fheiceáil!

 

 

 

Bhí lá álainn ag Rang 2 nuair a rinne na páistí a gCéad Chomaoineach ar an Domhnach, Aibreán 21, 2002. Bhí gach rud eagraithe go hiontach ag Múinteoir Nóirín agus an tAthair Ó Farrachair. Ár mbuíochas do Mhúinteoir Conall agus don chór mar gheall ar an gceol álainn a casadh.

 

 

Bhuaigh Rang 4 duais álainn de Microscope digiteach le déanaí nuair a glacadh a dtionscnamh 'Leithinis an Dúin' ar an suíomh idirlíne Odyssey, eagraithe ag Intel. Téigh go dtí an seoladh seo chun é a fheiceáil:
http://www97.intel.com/education/odyssey/day_061/day_061.htm

 

 

 


Bhí glanachán mór ar an Aoine, Aibreán 26, chun timpeallacht an scoile a dhéanamh níos deise.

Clic anseo chun pictiúirí den lá a fheiceáil.

 

 

 


Bhí seachtain iontach eagraithe ag Múinteoir Niamh idir Márta 11-15. Clic anseo chun pictiúirí ón tseachtain a fheiceáil.

 

 
Tháinig Rang Naíonáin Shinsearacha ó Ghaelscoil Thaobh na Cruaiche, Cathair na Mart, ar cuairt chuig Rang Phádraig i Mí Feabhra. Chaith an dá rang leathlá an-deas le chéile.

 

 


Comhghairdeachas le foireann na gcailíní a bhuaidh an cluiche cúillí sa Sportlann.

 

 

 Rinne Rang 4 €400 i rith an Skipathon a bhí ar siúl ar an 25ú Feabhra.

Míle buíochas/Our thanks to : (1)Bríd Bn. Uí Gheannáin, Cisteoir/Treasurer Board of Management, (2)Beirní Uí Dhubhghlas, Cathaoirleach, Coiste na dTuistí, (3)Foireann agus tuistí iomlán na scoile don tacaíocht agus airgead - £3,000 - ar son na seomraí nua, ón scannán "Lord of the Rings". Beidh na "Rásaí Chaisleán an Bharraigh" ag teacht. (4)Cristín Mc Kenna-Jordan agus Sandra Uí Chormaic, Múinteoir Conall agus Rang I as ucht buicéad na bpinginí a bhailiú don scoil. (5)Gach duine a thug isteach an cunús/airgead. (6)Rang IV, V, agus VI a ghlac páirt agus a rinne trial don fhoireann cispheile, tráth na gCeist Credit Union agus Spóirt, agus Fichille.

 

 


Clic anseo chun píosaí ealaíne a fheiceáil a cuireadh isteach sa chomórtas Texaco

 Dátaí/Dates of remaining School Masses (Sundays at 10:00a.m.): 24/3/02 (to be reviewed), 28/4/02, & 26/5/02.
Tesco Tokens do ríomhaire/computer…
á n-eagrú ag Múínteoir Gearóid.
Táimid ag bailiú na tokens ó Tesco do riomhaire nua don scoil/. We are collecting Tesco tokens for a new computer for the school. Please send in any tokens to the class teacher.We have begun preparations for gaining the Green Flag environmental award. This involves setting up a committee to oversee improvements in the appearance of the school, working on recycling, and raising awareness of environmental issues in everyone involved with Scoil Raifteirí. Beimid ag eagrú coiste chun iarracht a dhéanamh an Bratach Glas a bhuachaint don scoil. Tá an-chuid eagrúcháin agus oibre le déanamh chun timpeallacht na scoile a bhronnadh níos fearr agus eolas faoin timpeallacht a chothú sa scoil.Chuir Rang a Ceathair 49 crann ar shuíomh na scoile i rith Seachtain na gCrann.
Clic ar an bpictiúr chun cúpla pictiúr eile a fheiceáil (on our Environment Page)

 


Check out our great night at the cinemaBhí oíche iontach againn ag an bpictiúrlann!

 

 

Féach ar phictiúirí a bhuaigh duaiseanna sa chomórtas ealaíne Credit Union.


Beidh córas nua againn ag bailiú bruscair. Táimid chun athrothlú a dhaingniú sa scoil trí craicne torthaí a chur in umar chun cré a dhéanamh. From now on all fruit skins and bio-degradable waste will be collected and put into our composter. Visit the environment page by clicking picture below:

 

 

Back to Top