Ealaín Homepage - Click on teddy to link to pages

Líníocht - Drawing and Animation
Dath agus Péint - Use of Colour
Múnlaíocht - Sculpture
Tógáil - Construction
Faibric - Material
Priontáil - Printing
Póstaerí don Credit Union
Pictiúirí don Chomórtas Texaco
Ealaín ar an Ríomhaire - Computer Art

 

 

 

Tógáil agus Ceardaíocht

 

Déan Róbó le scragall stáin agus rudaí beaga miotail

 

Déan Crann Nollag as pháipéar anseo

 

 

Mobiles sa Linenhall:

 

 

 

 

Deireadh Fómhair 2010

 

 

 

21 Márta 2009

Lá na Máithreachas

Clic anseo chun ealaín a rinne Rang 4 a fheiceáil

 

 

 

Báid

Clic anseo chun pictiúirí de bháid a rinne Ranganna 4 agus 5 a fheiceáil

Rinneadh iad faoi stiúir Damian ón Airgintín i Mí Feabhra, 2009

 

 

Maidí Líreacháin

 

 

 

 

Rang 5 Meitheamh 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tógáil Cruthaíoch: Abstract Construction

Feabhra 2008

 


The exhibition was Sculptures by John Mc Hugh from Achill

Our wonderful teachers there were called Catherine, Marianne and Denise

 

 


John Mc Hugh used materials such as rubble, wood, steel and rusted metal.

He would have got the materials from places like a bog, a deserted house or maybe a broken pier

 

We talked about texture. We had a box and felt the textures of things that were inside

 

 

 

 

 

 

 

We made sculptures out of cloth, fizzy drink lids, toilet paper tubes,
plastic hats, coloured string and wood pieces from the willow tree

Cur síos: Ciara Nic Lochlainn, Rang 3
Rang sna pictiúirí: Rang 5
Buíochas don Linenhall

 

Samplaí dár gcuid oibre:

Rang 3

 

Rang 6

 

 

Seo rudaí a rinne Rang 2/3

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Origami

08.02.08

1: Déan eala as páipéar

 

Lean na céimeanna:

Fill an leathanach A4 dhá uair...

...agus gearr an dronuilleog

Beidh cearnóg fágtha

Fill píosa amháin mar seo...

...agus fill isteach an taobh eile

Fill an chéad triantán arís

Fill an dara triantán freisin

Crom síos an barr

Fáisc isteach an dá thaobh

Fill an muinéal siar

Fill an aghaidh síos

Seo an eala

 

Rang 3 ag obair le Múinteoirí Róisín agus Laura

 

 

2: Déan ceann as páipéar

 

Lean na céimeanna:

Déan cearnóg (mar an eala)

Fill isteach na cúinní

Beidh sí mar seo

Fill isteach na cúinní arís

Lúb an cruth

Cuir aghaidh air

Oscail amach é

 

 

 

 

 

Seo rudaí deasa déanta le seanbhoscaí agus bruscar

Rinne Rang 2, le Múinteoir Michelle, iad ag tús scoilbliana 2007-08

 

 

 

 

 

 

 

Cros Bríde

Seo Rang 5

Rinne siad crosanna Bríde

01.02.07

 

 

 

 

Seo páistí ó Rang 6 ag ullmhú don fhéile Roola Boola 2005

 

 

 

 

Bhí na páistí ó Rang 6 páirteach sa mhórshiúl Roola Boola i rith na Samhna, 2002.
Seo pictiúirí agus iad ag ullmhú sa Linenhall


 

 

 

 

 

 

 

Chuaigh Ranganna 2-6 go dtí an Halla Línéadaigh i Mí Feabhra 2006
chun féachaint ar ailtireacht agus chun a dtíthe féin a dhéanamh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinne Rang 6 croiseanna áille ar
Lá Fhéile Bríde 2006

 

 

 

 

Maisiúchain don Nollaig déanta as bruscar, 2004

 

 

 

 

 

 

 

Seo obair dheas a rinne páistí i Rang Pádraig,
sa bhliain 2003.
They used a construction kit to make all sorts of things.