Seachtain 2006 cuid1

 

Seachtain 2006 Cuid2

 

 

Bhí dráma álainn ar siúl do na páistí óga sa scoil
Branar an grúpa dramaíochta a bhí ann

 

Thaispeán Art Ó Súilleabháin dánta nua atá cumtha aige.
Bhain na hardranganna an-taitneamh astu.

 

Bhí amhráin dheasa ullmhaithe ag Rang 2 Majella

 

Thuas agus thíos, tá pictiúirí ón dráma a rinne Rang 4, faoi stiúir Mhúinteoir Diarmuid.

 

 

 

Rinne Rang 5 píosaí ceoil dúinn a d'eagraigh Múinteoir Philomena

 

 

Bhí slua mór ag éisteacht leis an gceol álainn ó cheoltóirí ranganna 4-6.
Múinteoir Conall a bhí á stiúradh.

An Grúpa Ceoil

Caoimhe

Siún

Cian agus Seán

Arth Óg

Thosaigh an lucht féachana ag seinm freisin!

 

 

Cláracha Fógraí ag maisiú an Halla:

Scéalta agus pictiúirí ó Rang 1

 

Pictiúirí ó Rang 2

 

Pictiúirí ó Rang 5

 

 

Pictiúirí ó Rang Naíonáin Shóisearacha agus Shinsireacha:

 

 

 

 

 

 

Comhghairdeachas do Rang 5, a bhuaigh an comórtas labhairt na Gaeilge.
Ba iad na páistí i Rang Philomena na daltaí is fearr ag úsáid Gaeilge ag an sos gach lá.

 

Labhair an t-údar Colmán Ó Raghallaigh leis na Ranganna 3 agus 4.

 

 

Seo na páistí ó Rang 1 a bhí gléasta suas agus ag labhairt le Múinteoir Conall ar an ardán.

 

 

 

 

Seo Rang Naíonáin Shóisearacha, faoi stiúir Mhúinteoir Máire, le dán agus amhráin dúinn.

 

 

Plúirín Sneachta

 

 

Bhí dráma den scoth déanta ag Rang Naíonáin Shinsireacha
faoi stiúir Mhúinteoir Máire Uí Shúilleabháin.

 

 

Thaispeáin an dá Rang 2 an dráma An t-Uan a Chuaigh ar Strae dúinn

Bhaineamar taitneamh as an dráma seo a d'eagraigh Múinteoirí Nóirín agus Majella
don Chéad Fhaoistin a rinne na páistí le déanaí.

 

 

Ré ó Laighléis

Seo an t-údar ag labhairt le Ranganna 5 agus 6

 

 

D'eagraigh Múinteoirí Pádraig agus Philomena Tráth na gCeist do na hArdranganna:

 

 

Duaiseanna:

Fuair roinnt de na páistí duaiseanna ag deireadh na seachtaine

 

 

Bhuel, nach raibh Seachtain na Gaeilge 2006 go hiontach ar fad!

 

back to top