Nollaig 2015

 

Ceolchoirm 2015: Damhsa agus Ceol

 

Ceolchoirm 2015: Canadh

 

Ceolchoirm na Nollag: Pictiúir anseo

 

 

 

Nollaig Dhídheanaí

Refugee Christmas

Ca-ill-te, ar bhóthar fada, mo chosa tui-ir-seach
Níl aon dui-ne deas, cas-ann siad an droim li-om, “Fill abh-ail-le”
Cén saghas Nollag, Nol-laig sho-o-na, cén saghas Nollag, Nollaig sho-o-na

Curfá:
Ná déan de-ar-mad ar chlann-ta a-r phá-is-tí
Smaoin-igh ar Sy-ri-a, gan bail-e an No-ol-laig seo

A-muigh ar bháid, at-á chomh beag, a-r an bhfarr-aig-e
Ag fág-áil gach rud, ag teith-eadh, ag é-al-lú
Cén saghas Nollag, Nol-laig sho-o-na, cén saghas Nollag, Nollaig sho-o-na

Curfá

Os-cail do chroí, sín amach do-o lámh,
Beir greim or-thu, tabhair dó-chas
Tabhair bronn-tan-as an Nol-aig seo,
Tabhair dó-chas, tabhair ba-il-le

Curfá

 

 

Suantraí na Maighdine

Adhraim mo leanbh beag tagtha ar an saol
Codail a linbh go sámh
Adhraim a laige is a loime nocht fhaon
Codail a linbh go sámh

Inis a ghrá liom id luí sa mhainséar
Inis cén fáth dhuit bheith sínte sa bhféar
Is tú Coimdhe na nGrásta ‘gus Íosa Mac Dé
Codail a linbh go sámh (x2)

A Mhuire, a Mháthair ‘s a Mhuime mhín tséimh
Codail a linbh go sámh
Is mé Coimdhe na nGrásta ‘gus Íosa Mac Dé
Codail a linbh go sámh

Ach go beo-bhocht a tháinig le mian ar an saol
Chun deoraithe fánacha a shaoradh ón éag
‘S nuair a chrochfar in airde mé claonfad chugam féin
Codail a linbh go sámh (x2)

 

 

Bí a Íosa, grúpa 1 (Ranganna 3+4)

Bí a Iosa im’ chroíse i gcuimhne gach uair
Bí a Iosa im chroíse le haithrí go luath
Bí Íosa im’ chroíse le dúthracht go luath
A Íosa, Dhia dhílis, ná scar choíche uaim (x2)

Bí a Íosa go síoraí im’ chroí is im’ bhéal
Bí a Íosa go síoraí im thuigse ‘s im’ mhéin
Bí a Íosa go síoraí im’ mheabair mar léann
‘S a Íosa Dhia dhílis, ná fág mé liom féin (x2)

Áimean

 

Bí a Íosa, grúpa 2 (Ranganna 5+6)

Bí Ío-sa im’ chroíse gach uair
Bí go lu-ath, bí Íosa im chroíse le dúthracht
Go luath, a Íosa, Dhia dhílis
Ná scar choíche uaim (x2)

Bí Ío-sa im’ bhéal im’ bhéal
Bí im’ mhé-in, bí Íosa go síoraí im’ mheabair mar lé-ann
‘S a Íosa Dhia dhílis,
Ná fág mé liom féin (x2)

Áimean

 

 

Go, Tell it on the Mountain

ceol anseo

Refrain:
Go, tell it on the mountain
,
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain,
That Jesus Christ is born.

While shepherds kept their watching
O’er silent flocks by night,
Behold, throughout the heavens
There shone a holy light

Refrain

The shepherds feared and trembled
When lo! above the earth
Rang out the angel chorus
That hailed the Saviour's birth

Refrain

Down in a lowly manger
The humble Christ was born
And God sent us salvation
That blessed Christmas morn.

Refrain

 

 

Adeste

ceol anseo

A chairde is dílse, tagaigí go haerach
Ó tagaigí tagaigí go Bethlehem
Féach ins an stábla, rí na n-aingeal glórmhar
Ó adhraimis an Tiarna x3
Críost, mac Dé

Adeste Fideles, laeti triumphantes       
Venite, venite in Bethlehem
Natum videte, regem angelorum       
Venite adoremus x3     
Dominum

Venite Fedele, con gioia trionfale
Venite, venite in Bethlehem
Nato, vedete, re di ogni angelo
Venite 'doriamo x3
Cristo, il re

O Come All Ye Faithful, joyful and triumphant
O come ye, O come ye to Bethlehem.
Come and behold Him, born the King of Angels
O come, let us adore Him x3
Christ the Lord.